ЕЛЕКТРОНИКА от ПАВЕЛ ГАНЕВ

Реклама

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УПОТРЕБА

1. Уебсайтът www.electronic-pg.com представлява информационен и търговски център за електронна търговия  на фирма ЕТ "Павел Ганев", гр. Кърджали .

2. Сайтът предлага възможност за закупуване на представените в сайта www.electronic-pg.com стоки, които се доставят директно до клиента на посочен от него адрес.

3. Настоящите общи условия дават информация и съдържат правилата за работа и потребление на ресурсите на сайта от всеки един клиент-потребител.

4. Всеки един потребител е обвързан от правилата на настоящите общи условия за цялото време на ползване на сайта, от първоначалното влизане до напускането на уебсайта.

ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ

5. Сайтът www.electronic-pg.comпредставлява информационен портал на предлаганите стоки и услуги, както и търговски център за електронна търговия, който предоставя на клиентите-потребители възможността да закупуват тези стоки 'on-line', спазвайки Общите условия за употреба на сайта.

6. Сайтът www.electronic-pg.com се стреми да пази личните данни на потребителите си и гарантира, че никаква лична информация за клиента и за неговите поръчки, няма да бъде предоставяна на трети лица без негово изрично съгласие, освен в предвидените от закона случаи.

УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКА И ДОСТАВКА НА СТОКИ

7. Предлаганите в сайта www.electronic-pg.com стоки са класифицирани по своя вид, като е поместена основна информация и снимка за всеки отделна стока.

8. Указаната цена на отделната стока е за 1 брой с включен ДДС и е без включена в тази стойност цена на доставката.

9. Поръчването на определена стока става чрез натискане на бутона "Потвърди поръчката" в офертата на желаната стока. Действието представлява волеизявление, което обвързва със силата на договора клиента и доставчика в съответствие с описаните в настоящия документ условия и правилата на Закона за защита на потребителите и правилата за търговия (ЗЗППТ).

10. При поръчката клиентът задължително посочва точен адрес и телефон, на който е възможно да се установи връзка с клиента за срока на доставка.

11. Посочването на неверен (сгрешен адрес) и/или телефон прави поръчката невалидна и тя не обвързва доставчика със задължението за изпълнение на доставката.

12. След получаване на поръчката, от доставчика се извършва проверка на посочения телефон за валидността й чрез потвърждаване на поръчката и адреса, на който да бъде доставена стоката.

УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА

13. Поръчаната стока се доставя на посочения от клиента адрес. Клиентът поема задължението да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.

14. Поръчаната от клиента стока се доставя до 7 работни дни при поръчка на наличен модел продукт на посочения от него адрес при условие, че адресът е точен и верен, както и че поръчката е потвърдена от клиента.

15. Изпращането на поръчаната стока става по куриер- в общия случай "Спиди" с наложен платеж - икономична доставка, освен ако клиентът не посочи друг куриер в съобщение към поръчката.

16. Куриерската услуга по доставката на стоката се плаща отделно от цената на стоката направо на куриера .

17. Поръчаната стока се доставя подходящо опакована съгласно нейния вид и ползвания транспорт за доставка.

18. Ако клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, поръчката се счита за отпаднала и доставчика се освобождава от задължението си да изпълни заявената доставка.

19. В случай, че клиентът потвърди желанието си да получи поръчаната стока и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, той поема за своя сметка разходите по доставката. Разходите се заплащат при получаване на стоката, едновременно с цената на стоката.

20. Заплащането на дължимата цена на стоката става с наложен платеж при доставката й.

21. Ако трето лице се ангажира с приемането и потвърждаването на получаването на поръчаната стока от името на първоначалния клиент, направил поръчката, последният няма право да върне стоката или да прави възражения относно доставката.

ОТКАЗ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОРЪЧАНА
И ДОСТАВЕНА СТОКА

22. Клиент, поръчал стока 'on-line' от сайта www.electronic-pg.com има право да откаже получаването на поръчана от него стока, когато тя му е доставена, само в посочените в настоящите условия случаи:

23. Рекламации по гореизброените пунктове се извършват само в момента на доставката.

24. Извън изброените случаи, клиентът няма право да откаже да получи и заплати поръчаната от него стока. В противен случай той дължи заплащане на извършените разходи за доставка и връщане на стоката.

25. За случаите на отказ за получаване на стоката се съставя протокол в момента на доставката. Ако клиентът откаже подписването на протокола, се приема, че отказът му за получаване на стоката е неоснователен и той дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката.

26. След получаване и заплащане на стоката, клиентът може да я рекламира и да иска връщането й и възстановяване на платената от него цена съобразно установените в гаранционната карта правила.

ОГРАНИЧЕНИЯ

27. Потребителите на сайта имат право да се ползват свободно от ресурсите на сайта www.electronic-pg.com с изключение на ограниченията, описани в настоящите общи условия и други общовалидни ограничения.

28. Потребителите на сайта www.electronic-pg.com нямат право да копират, разпространяват или ползват текстове, картини,снимки, образи или части от сайта, без изрично разрешение на www.electronic-pg.com

29. Потребителите нямат право да претоварват сайта с фиктивни заявки или друга информация (flood).

30. Потребителите нямат право да ползват screenshot на сайта без изрично разрешение на доставчика.

31. Потребителите на сайта нямат право да извършват действия, които нарушават общоустановени правила на общуване и комуникация, да извършват злоумишлени действия, разпространяване на вируси и др.п., нарушаващи или увреждащи права или интереси на трети лица.

 


НачалоНачало

Количка  

(празна)